Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về tính đa tính / đa tính?

Pansexuality và omnisexuality có quan hệ mật thiết với nhau. Pansexuality là sự hấp dẫn tình dục đối với những người không được thừa nhận về giới tính. Omnisexuality là sự hấp dẫn tình dục đối với những người được công nhận về giới tính. Thực tế mà nói, không có sự khác biệt giữa hai điều này. Cả người khiêu dâm và người đa giới đều bị thu hút tình dục bởi nam và nữ dị tính, nam và nữ đồng tính, nam và nữ lưỡng tính , nam và nữ chuyển giới, nam và nữ có giới tính khác nhau, v.v. giới tính ở tất cả trong khi một người vô tính nhìn thấy giới tính nhưng không quan tâm. Khẩu hiệu không chính thức của cả hai dường như là "trái tim không phải bộ phận."
Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:
Cô-lô-se 3: 5
Kinh thánh không đề cập cụ thể đến tính đa tính hay đa tính. Tuy nhiên, vì tình dục đồng giới và đa tính luyến ái đôi khi liên quan đến quan hệ tình dục cùng giới tính, những lời kết tội đồng tính trong Kinh thánh sẽ áp dụng như nhau đối với những người thực hành tình dục đồng giới hoặc đa tính luyến ái (Lê-vi Ký 18:22; 20:13; Rô-ma 1: 26–27; 1 Cô-rinh-tô 6: 9). Hình thức sinh hoạt tình dục duy nhất mà Kinh thánh ủng hộ là tình dục khác giới trong giới hạn hôn nhân (Công 15:20; 1 Cô-rinh-tô 6:13; Ga-la-ti 5:19; Ê-phê-sô 5: 3; Cô-lô-se 3: 5).
Xu hướng gần đây bỏ qua giới tính hoặc thậm chí phủ nhận hoàn toàn nó hoàn toàn không có trong Kinh thánh. Đức Chúa Trời đã tạo ra người nam và người nữ và thiết kế họ để bổ sung cho nhau, không chỉ về thể chất và tình dục mà còn về mặt tình cảm và tinh thần (Sáng thế ký 2). Từ chối sự phân biệt nam-nữ và chấp nhận các hình thức tình dục thay thế, chẳng hạn như tình dục đồng giới và đa tính, là phủ nhận thực tại và quan trọng hơn là từ chối Thiên Chúa là Đấng Sáng tạo và Thiết kế. Nói một cách đơn giản, tham gia vào tình dục đồng giới hoặc đa tính là tội lỗi.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Cô-lô-se 3: 5 - Vậy hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam, tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng:

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.