Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Quan hệ tình dục trên mạng / quan hệ tình dục qua điện thoại có phải là tội lỗi không?

Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
I Cô-rinh-tô 7: 5
Rõ ràng là không có chỗ nào trong Kinh thánh đề cập đến quan hệ tình dục qua mạng (cybersex) hay tình dục qua điện thoại, bởi vì "bất cứ thứ gì trên mạng" và "bất cứ thứ gì qua điện thoại" đều không khả thi vào thời Kinh thánh. Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc phần nào vào việc những người liên quan đã kết hôn với nhau hay chưa. Trong thời kỳ hôn nhân, quan hệ tình dục qua mạng / điện thoại sẽ tuân theo nguyên tắc "sự đồng ý của cả hai" trong 1 Cô-rinh-tô 7: 5. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem bài viết của chúng tôi về những gì được phép quan hệ tình dục trong hôn nhân.
Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi; Nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con.
Châm-ngôn 23: 7
Ngoài hôn nhân, Lời Chúa cung cấp cho chúng ta một số nguyên tắc chắc chắn sẽ áp dụng cho quan hệ tình dục qua mạng / điện thoại. Phi-líp 4: 8 nói với chúng ta: “Hỡi anh em, cuối cùng, điều gì là sự thật, điều gì là cao quý, điều gì là đúng, điều gì trong sáng, điều gì đáng yêu, điều gì đáng ngưỡng mộ — nếu điều gì xuất sắc hoặc đáng khen — hãy nghĩ về những điều đó”. Hơn nữa, có nhiều Kinh thánh cho biết quan hệ tình dục ngoài hôn nhân là tội lỗi (Công 15:20; 1 Cô-rinh-tô 5: 1; 6: 13,18; 7: 2; 10: 8; 2 Cô-rinh-tô 12:21; Ga-la-ti 5 : 19; Ê-phê-sô 5: 3; Cô-lô-se 3: 5; 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4: 3; Giu-đe 7). Chính Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta rằng ham muốn điều gì đó là tội lỗi cũng là tội lỗi: “Bạn đã nghe người ta nói rằng: Chớ ngoại tình. Nhưng ta nói cho các ngươi biết rằng hễ ai nhìn một người nữ một cách thèm khát, thì trong lòng đã ngoại tình với nàng rồi ”(Ma-thi-ơ 5:27-28). Châm-ngôn 23: 7 nói, “Vì anh ấy nghĩ trong mình, nên anh ấy thế.”
Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.
Rô-ma 6:19
Tình dục trên mạng và tình dục qua điện thoại, về bản chất, là mong muốn điều gì đó phạm tội (gian dâm hoặc ngoại tình). Tình dục trên mạng và tình dục qua điện thoại đang mơ tưởng về điều đó là vô đạo đức và không trong sạch. Tình dục trên mạng hay tình dục qua điện thoại không có nghĩa lý gì có thể được coi là cao quý, đúng đắn, trong sáng, đáng yêu, đáng ngưỡng mộ, xuất sắc hoặc đáng ca ngợi. Tình dục trên mạng và tình dục qua điện thoại là ngoại tình ảo. Họ đang mơ tưởng về một người một cách thèm khát và khuyến khích một người khác ham muốn vô luân. Họ đưa một người vào bẫy của “sự gian ác ngày càng gia tăng” (Rô-ma 6:19). Một người vô đạo đức trong tâm trí và mong muốn của mình cuối cùng sẽ trở nên vô đạo đức trong hành động của anh ta / cô ta. Đúng, ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục qua mạng và điện thoại là tội lỗi.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7: 5 - Đừng từ chối nhau, trừ ra khi hai bên ưng thuận tạm thời, để chuyên việc cầu nguyện; rồi trở lại hiệp cùng nhau, kẻo quỉ Sa-tan thừa khi anh em không thìn mình mà cám dỗ chăng.
Châm-ngôn 23: 7 - Vì hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy. Hắn nói với con rằng: Hãy ăn uống đi; Nhưng trong lòng hắn chẳng hiệp cùng con.
Rô-ma 6:19 - Tôi nói theo cách loài người, vì xác thịt của anh em là yếu đuối. Vậy, anh em từng đặt chi thể mình làm tôi sự ô uế gian ác đặng phạm tội ác thể nào, thì bây giờ, hãy đặt chi thể mình làm tôi sự công bình đặng làm nên thánh cũng thể ấy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.