Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về hình xăm?

Hình xăm phổ biến hơn bao giờ hết ở nhiều nơi trên thế giới. Số lượng người có hình xăm tăng đột biến trong những năm gần đây. Hình xăm không chỉ dành cho những kẻ du côn hay nổi loạn nữa. Sự sôi nổi của cuộc nổi loạn trong lịch sử gắn liền với hình xăm đang bắt đầu mất dần đi.
Tân Ước không nói bất cứ điều gì về việc một người tin vào Chúa Giê Su Christ có nên xăm mình hay không. Vì vậy, chúng ta không thể nói rằng xăm mình là một tội lỗi. Vì sự im lặng của Kinh thánh, nên việc lấy mực thuộc loại “vùng xám” và các tín đồ nên tuân theo niềm tin của họ trong vấn đề này, tôn trọng những người có thể có niềm tin khác nhau.
Dưới đây là một số nguyên tắc chung trong Kinh thánh có thể áp dụng để xăm hình:
Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.
Ê-phê-sô 6: 1
◦ Con cái phải hiếu kính và vâng lời cha mẹ (Ê-phê-sô 6: 1–2). Đối với một trẻ vị thành niên để có một hình xăm vi phạm mong muốn của cha mẹ. Hình xăm sinh ra từ sự nổi loạn là tội lỗi.
Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;
I Phi-e-rơ 3: 3
◦ “Trang điểm bề ngoài” không quan trọng bằng sự phát triển “nội tâm” và không nên là trọng tâm của một Cơ đốc nhân (1 Phi-e-rơ 3: 3–4). Một người mong muốn có một hình xăm để thu hút sự chú ý hoặc thu hút sự ngưỡng mộ có sự tập trung vô ích và tội lỗi vào bản thân.
Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
I Cô-rinh-tô 10:31
◦ Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng, và động lực của chúng ta cho bất cứ điều gì chúng ta làm là để tôn vinh Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 10:31). Những động lực để có được một hình xăm như “để phù hợp”, “nổi bật”, v.v., là thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Bản thân hình xăm có thể không phải là một tội lỗi, nhưng động lực để có được nó có thể là.
◦ Thể xác cũng như linh hồn của chúng ta đã được cứu chuộc và thuộc về Đức Chúa Trời. Thân thể của người tin Chúa là đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6: 19–20). Việc sửa sang chùa đó bao nhiêu là phù hợp? Có vạch nào không nên vượt qua không? Có thời điểm nào mà sự gia tăng của các hình xăm trên một cơ thể không còn là nghệ thuật và bắt đầu trở thành sự cắt xén tội lỗi? Đây phải là một vấn đề của sự suy tư và cầu nguyện trung thực của cá nhân.
◦ Chúng tôi là đại sứ của Đấng Christ , truyền thông điệp của Đức Chúa Trời đến thế giới (2 Cô-rinh-tô 5:20). Hình xăm gửi thông điệp gì, và nó sẽ hỗ trợ hay làm mất đi việc đại diện cho Đấng Christ và chia sẻ phúc âm?
◦ Bất cứ điều gì không đến từ đức tin đều là tội lỗi (Rô-ma 14:23), vì vậy người có hình xăm nên hoàn toàn tin rằng đó là ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho họ.
Chúng ta không thể rời khỏi cuộc thảo luận về hình xăm mà không nhìn vào luật Cựu ước cấm xăm mình: “Không được cắt xác cho người chết hoặc để lại vết xăm cho chính mình. TÔI LÀ CHÚA ”(Lê-vi Ký 19:28). Lý do cấm xăm hình trong đoạn văn này không được nêu rõ, nhưng có khả năng là việc xăm mình là một thực hành ngoại giáo có liên quan đến việc thờ hình tượng và mê tín dị đoan. Những người ngoại giáo có lẽ thường đánh dấu trên da của họ bằng tên của một vị thần giả hoặc với một biểu tượng tôn vinh một thần tượng nào đó. Đức Chúa Trời yêu cầu con cái của Ngài phải khác biệt. Như Ngài đã nhắc họ trong cùng một câu, "Ta là CHÚA." Dân Y-sơ-ra-ên thuộc về Ngài; họ là tay nghề của Ngài, và họ không nên mang danh thần giả trên thân mình. Mặc dù các tín đồ Tân Ước không tuân theo Luật pháp Môi-se, nhưng chúng ta có thể lấy nguyên tắc từ mệnh lệnh này rằng:Nếu một Cơ đốc nhân chọn xăm mình, điều đó không bao giờ được vì lý do mê tín hoặc để cổ súy triết học thế gian. Điểm mấu chốt là xăm hình không phải là một tội lỗi. Đó là vấn đề tự do của Cơ đốc nhân và cần được hướng dẫn bởi các nguyên tắc Kinh thánh và bắt nguồn từ tình yêu thương.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ê-phê-sô 6: 1 - Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm.
I Phi-e-rơ 3: 3 - Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt;
I Cô-rinh-tô 10:31 - Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.
I Cô-rinh-tô 6: 19 - Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là Đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời, và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao?
II Cô-rinh-tô 5:20 - Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
Rô-ma 14:23 - Nhưng ai có lòng nghi ngại về thức ăn nào, thì bị định tội rồi, vì chẳng bởi đức tin mà làm; vả, phàm làm điều chi không bởi đức tin thì điều đó là tội lỗi.
Lê-vi Ký 19:28 - Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.