Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Điều gì có nghĩa là một người vợ được cho là một người giúp đỡ / giúp đỡ gặp gỡ?

Từ helpmeet xuất phát từ Genesis 2:18 trong King James Version của Kinh thánh, nói rằng, “Loài người ở một mình thì không tốt; Tôi sẽ làm cho anh ta một sự giúp đỡ đáp ứng cho anh ta." Meet trong ngữ cảnh này là một tính từ có nghĩa là “thích hợp”. Điều mà câu này thực sự nói là Đức Chúa Trời đã tạo ra một “người giúp đỡ” cho A-đam, và người giúp đỡ này là “đáp ứng” (phù hợp, vừa vặn, thích hợp) cho anh ta. Qua nhiều năm, cụm từ help meet biến thành một từ duy nhất, helpmeet, đôi khi được sử dụng như một từ đồng nghĩa với helpmate, nghĩa là “vợ/chồng” hoặc “bạn đồng hành”. Các bản dịch hiện đại dịch cụm từ trong Sáng thế ký 2:18 là “một người trợ giúp phù hợp với anh ta” (ESV); “một người trợ giúp phù hợp với anh ta” (NIV và NASB); hoặc “một người giúp đỡ tương đương với anh ấy” (NKJV).
Thật thú vị khi lưu ý rằng phần duy nhất trong sự sáng tạo của Đức Chúa Trời được tuyên bố là “không tốt” liên quan đến tình trạng đơn độc của A-đam. Đức Chúa Trời phán rằng con người ở một mình không tốt (Sáng thế ký 2:18). Về bản chất, con người là một sinh vật xã hội; Chúa đã tạo ra chúng ta để cần có sự đồng hành. Và, tất nhiên, một mình con người không thể tuyên truyền. Bản thân Adam là không đầy đủ. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời tạo ra Ê-va như một “người giúp đỡ”: để hoàn thành A-đam, cung cấp xã hội cho anh ta và giúp anh ta có thể sinh con. Ê-va chính là điều mà A-đam cần—một người trợ giúp thích hợp cho ông.
Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.
I Cô-rinh-tô 7:7
Điều này có nghĩa là mỗi người đàn ông phải có một người vợ, một người trợ giúp để hoàn thành anh ta? Không. Thật ra, sứ đồ Phao-lô nói rằng đời sống độc thân là điều tốt cho tôi tớ Đức Chúa Trời (1 Cô-rinh-tô 7:7–9). Có nghĩa là mọi phụ nữ đều phải là vợ và là người hoàn thiện của đàn ông? Không. Không phải phụ nữ nào cũng muốn kết hôn hoặc bị dẫn đến hôn nhân. Tuy nhiên, đoạn Sáng thế đặt ra tiêu chuẩn cho hầu hết mọi người trong hầu hết các bối cảnh. Vợ là người trợ giúp thích hợp cho chồng.
Vì vậy, chính xác nó có nghĩa là gì để trở thành một người trợ giúp phù hợp? Điều quan trọng là từ phù hợp. Một người vợ phù hợp sẽ tương thích với chồng về nhiều mặt—về thể chất, tinh thần, tình cảm và thiêng liêng. Điều này không có nghĩa là đàn ông và đàn bà giống nhau về mọi thứ, chỉ là họ hòa hợp với nhau một cách hài hòa. Họ bổ sung cho nhau. Phím giáng B trên đàn piano không giống với phím G, nhưng chúng kết hợp với nhau tạo nên một hợp âm hài hòa. Tương tự như vậy, một người trợ giúp thích hợp cho một người chồng là một người vợ khác với anh ta, nhưng rất phù hợp với anh ta, một người hoàn thiện anh ta về mọi mặt và là người mang lại sự hài hòa chứ không phải bất hòa cho mối quan hệ.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
I Cô-rinh-tô 7:7 - Tôi muốn mọi người đều được giống như tôi; song mỗi người đã được ban riêng cho mình bởi Đức Chúa Trời, người nầy thể nầy, kẻ kia thể khác.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.