Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Simon thợ thuộc da là ai?

Thợ thuộc da Simon cho Simon Peter ở trong khi Phi-e-rơ phục vụ các tín đồ ở Gióp-bê (Công vụ 9:32–43). Joppa ngày nay được gọi là Jaffa và nằm cách Jerusalem 40 dặm về phía tây bắc. Nó nằm trên một vách đá cao nhìn ra Biển Địa Trung Hải và từng là thành phố cảng của Jerusalem. Thợ thuộc da là thợ làm da. Simon kinh doanh xử lý da động vật để sản xuất da thuộc, một nghề bị người Do Thái thời đó coi là ô uế. Rất có thể, thợ thuộc da Simon đã chọn làm việc ở cảng biển Joppa để dễ dàng tiếp nhận những tấm da vào và vận chuyển thành phẩm ra ngoài. Nhà của ông ở “bên bờ biển” (Cv 10:6), có lẽ cách xa phần còn lại của cộng đồng một khoảng nào đó, để những mùi khó chịu liên quan đến công việc của ông tan biến.
Trong thời gian ở nhà thợ thuộc da Si-môn, Phi-e-rơ đã nhận được sự mặc khải từ Chúa rằng sự cứu rỗi cũng dành cho dân ngoại (Công vụ 10:10–16). Khi đang ở trên mái nhà của người thợ thuộc da Simon, Phi-e-rơ nhìn thấy thứ gì đó giống như một tấm vải từ trên trời rơi xuống chứa đủ loại động vật, cả sạch và ô uế (câu 11–12). Phi-e-rơ nghe có tiếng nói: “Hãy đứng dậy, Phi-e-rơ. Hãy giết mà ăn” (câu 13). Phi-e-rơ chống cự, vì chưa bao giờ ăn thức ăn không phải kosher trước đây (câu 14), nhưng có tiếng nói trả lời: “Đừng gọi bất cứ thứ gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho sạch” (câu 15). Khải tượng này được lặp lại ba lần, và sau đó Phi-e-rơ nghe Thánh Linh nói rằng có ba người đàn ông đang tìm kiếm ông và ông nên đi cùng họ mà không do dự (các câu 19–20). Những người đàn ông xuất hiện đúng lúc, và nhờ khải tượng, Phi-e-rơ đã chào đón họ vào nhà.
Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài.
Mác 1:16
Việc Simon Phêrô sống với Simon thợ thuộc da trong một thời gian dài và cảm thấy thoải mái chào đón những người lạ đến ở cùng mình ở đó (Cv 10:23) có thể cho thấy rằng Phêrô đang làm việc hoặc học việc như một thợ thuộc da. Mặc dù Si-môn Phi-e-rơ là một ngư dân buôn bán (Mác 1:16), nhưng ông có thể kiếm sống bằng cách làm nghề thuộc da với chủ nhà là Si-môn.
Ba người đến tìm Phi-e-rơ tại nhà thợ thuộc da Simon được một đội trưởng La Mã tên là Cọt-nây , sống ở Sê-sa-rê, sai đến. Cọt-nây, một người ngoại, trước đó đã nhận được khải tượng từ Chúa bảo ông phải liên lạc với Phi-e-rơ và đưa ông đến Sê-sa-rê (Công vụ 10:3–8). Phi-e-rơ cùng những người đó rời đi vào ngày hôm sau để trở lại Cọt-nây, và có một số tín hữu từ Gia-phô đi cùng họ. Có thể trong số đó có Simon thợ thuộc da (câu 23).
Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.
Ga-la-ti 3:27
Khi Phi-e-rơ đến nhà Cọt-nây, ông đã chia sẻ phúc âm và cả nhà đều được cứu. Đức Thánh Linh giáng trên tất cả họ, và Phi-e-rơ bắt đầu hiểu khải tượng của mình (Công vụ 10:44–48). Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho ông một ý tưởng phá vỡ truyền thống: Dân ngoại phải được chào đón vào trong mối thông công của dân Chúa. Suy cho cùng, đây là những người ngoại đã nhận được cùng một Đức Thánh Linh mà người Do Thái đã nhận được vào Lễ Ngũ Tuần. Người Do Thái đã tin rằng Đấng Mê-si chỉ đến vì họ (Rô-ma 3:29; Ga-la-ti 3:27–29). Nhưng bây giờ Phi-e-rơ là nhân chứng cho sự thật rằng hội thánh đang mở rộng đến mọi nhóm người, để ứng nghiệm lời Chúa Giê-su trong Công vụ 1:8. Phi-e-rơ đã sớm có thể chia sẻ tin tức về những gì Đức Chúa Trời đang làm với hội thánh Giê-ru-sa-lem (Công vụ 11:1–18).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Mác 1:16 - Ngài đi dọc theo mé biển Ga-li-lê, thấy Si-môn với Anh-rê, em người, đang thả lưới dưới biển; vì hai người vốn làm nghề chài.
Ga-la-ti 3:27 - Vả, anh em thảy đều chịu phép báp tem trong Đấng Christ, đều mặc lấy Đấng Christ vậy.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.