Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Chủ nhật Septuagesima, Sexagesima và Quinquagesima là gì?

Chủ nhật Quinquagesima là Chủ nhật trước khi Mùa Chay bắt đầu vào Thứ Tư Lễ Tro . Chủ nhật Sexagesima là Chủ nhật thứ hai trước Mùa Chay. Chủ nhật Septuagesima là chủ nhật thứ ba trước Mùa Chay. Những tên gọi này cho ba Chúa Nhật ngay trước Mùa Chay không còn được sử dụng phổ biến trong lịch phụng vụ Kitô giáo, ngoại trừ trong Thánh lễ Latinh truyền thống của Giáo hội Công giáo Rôma .
Từ quinquagesima có nghĩa là "thứ năm mươi" và dùng để chỉ Chủ nhật trước Lễ Phục sinh 50 ngày nếu bạn tính cả Chủ nhật Phục sinh vào số đếm. Từ sexagesimal có nghĩa là "sáu mươi" và dùng để chỉ Chủ nhật 56 ngày trước Lễ Phục sinh. Từ septuagesima có nghĩa là "thứ bảy mươi" và dùng để chỉ Chủ nhật 63 ngày trước Lễ Phục sinh. Tại sao Chủ nhật Sexagesima và Chủ nhật Septuagesima lại được đặt những cái tên đó khi chúng không phải là 60 hoặc 70 ngày trước Lễ Phục sinh? Suy đoán phổ biến nhất là họ được đặt những cái tên đó liên quan đến Chủ nhật Quinquagesima, tức là 49 hoặc 50 ngày kể từ Lễ Phục sinh, tùy thuộc vào cách bạn đếm.
Mục đích của những Chúa nhật phụng vụ này là gì? Một số người cho rằng các Cơ đốc nhân thời kỳ đầu đã không kiêng ăn vào các ngày thứ Bảy hoặc thứ Năm trong Mùa Chay. Vì vậy, để có đủ bốn mươi ngày ăn chay trước Lễ Phục sinh, họ phải bắt đầu nhịn ăn ba Chủ nhật, hoặc mười bảy ngày, trước Thứ Tư Lễ Tro. Những người khác sử dụng Septuagesima để đánh dấu sự bắt đầu của mùa lễ hội .
Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.
Rô-ma 14: 5
Dù thế nào đi nữa, Chủ nhật Septuagesima, Chủ nhật Sexagesima và Chủ nhật Quinquagesima không được đề cập trong Kinh thánh. Ba Chúa Nhật trước Thứ Tư Lễ Tro và Mùa Chay không có ý nghĩa theo Kinh Thánh khi xét đến thực tế là Thứ Tư Lễ Tro và Mùa Chay không được đề cập trong Kinh Thánh. Cơ đốc nhân được tự do ăn chay vào những ngày này, hoặc ăn mừng vào những ngày này, hoặc đối xử với chúng giống như bất kỳ ngày nào khác, dựa trên niềm tin của họ (Rô-ma 14: 5-6).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 14: 5 - Người nầy tưởng ngày nầy hơn ngày khác, kẻ kia tưởng mọi ngày đều bằng nhau; ai nấy hãy tin chắc ở trí mình.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.