Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Đạo đức tình dục là gì?

Đạo đức tình dục là tổng hợp các cân nhắc luân lý và đạo đức có liên quan đến tình dục của con người. Đạo đức tình dục bao gồm các thái độ và giá trị liên quan đến việc xác định giới tính, khuynh hướng tình dục, sinh sản và sự đồng ý. Đạo đức tình dục của một nền văn hóa thường liên kết chặt chẽ với tôn giáo của nền văn hóa đó, nó chỉ định giá trị đạo đức cho một số khía cạnh của biểu hiện tình dục. Ví dụ, việc xác định xem hiếp dâm, lạm dụng tình dục hoặc ngoại tình là sai về mặt đạo đức khác nhau giữa các nền văn hóa và thường gắn liền với mức độ ảnh hưởng của Tin Lành đối với khu vực đó. Trong thế giới quan của người Judeo-Tin Lành, Kinh thánh có tiếng nói cuối cùng về đạo đức tình dục và là tiêu chuẩn cho hầu hết các quốc gia tự do trong hai thiên niên kỷ qua.
Trước chương thứ sáu của sách Sáng thế, loài người đã vi phạm mọi tiêu chuẩn đạo đức mà Đấng Tạo hóa đã khắc ghi trong lòng (Sáng thế ký 6: 1, 5–6). Sáng thế ký 6: 5 nói rằng “mọi khuynh hướng suy nghĩ của trái tim con người lúc nào cũng chỉ là xấu xa”. Chúng tôi có thể giải thích điều đó một cách chính xác để bao gồm cả các hoạt động tình dục. Thái độ của con người đối với tình dục đã bị vấy bẩn bởi tội lỗi, ích kỷ và trụy lạc kể từ khi bắt đầu lịch sử loài người.
Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Ma-thi-ơ 5:28
Ngay từ đầu, Đức Chúa Trời đã nắm giữ quyền định nghĩa đạo đức tình dục cho chúng ta bởi vì Ngài đã tạo ra tính dục. Khi Ngài tạo Ê-va cho A-đam và đưa nàng đến với anh ta (Sáng thế ký 2: 21–25), Ngài xác định hôn nhân và ban phước cho nó. Từ đó trở đi, Kinh thánh có những mệnh lệnh củng cố định nghĩa đó (Phục truyền luật lệ ký 5:18; Lê-vi Ký 20:10; Mác 10: 6–8; Ê-phê-sô 5:31). Tình dục được tạo ra cho vợ và chồng trong giao ước hôn nhân. Hê-bơ-rơ 13: 4 chép, "Hôn nhân phải được tôn trọng bởi mọi người, và giường hôn nhân được giữ trong sạch, vì Đức Chúa Trời sẽ xét xử kẻ ngoại tình và tất cả những kẻ vô luân." Do đó, bất kỳ biểu hiện tình dục nào ngoài giao ước hôn nhân đều là tội lỗi, cho dù đó là ngoại tình , quan hệ tình dục trước hoặc ngoài hôn nhân , thực hành đồng tính , mại dâm ., hoặc thậm chí là ham muốn (Ma-thi-ơ 5:28).
Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Aùnh sáng cho đường lối tôi.
Thi-thiên 119: 105
Đạo đức tình dục của Đức Chúa Trời là vì lợi ích của chúng ta, không gây hại. Ngài không ban cho chúng ta luật pháp của Ngài để hạn chế niềm vui của chúng ta hoặc hạn chế các mối quan hệ của chúng ta. Chúa tạo ra chúng ta biết chúng ta hoạt động tốt nhất như thế nào. Cũng giống như người tạo ra công nghệ mới cung cấp các hướng dẫn để thiết bị có thể hoạt động ở mức tối ưu, vì vậy Đức Chúa Trời cung cấp các hướng dẫn cho sự sáng tạo con người của Ngài trong Lời của Ngài, Kinh Thánh (Thi-thiên 119: 105). Ngài biết hậu quả của việc xử lý sai món quà tính dục của Ngài. Thế giới của chúng ta đang quay cuồng với sức nặng của những hậu quả đó. Hàng triệu ca phá thai, STD, ly hôn, lạm dụng tình dục trẻ em, cưỡng hiếp và các trường hợp buôn người sẽ bị loại bỏ nếu chúng ta chỉ tôn trọng đạo đức tình dục của Đức Chúa Trời.
Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
Rô-ma 12: 1
Bất kể những quyết định đạo đức trong quá khứ của chúng ta là gì, mỗi người chúng ta đều có một lựa chọn vào mỗi ngày mới. Chúng ta có thể tiếp tục đắm chìm trong sự điên rồ của thế giới, trong đó đạo đức tình dục thay đổi hàng giờ tùy thuộc vào cảm xúc của mỗi người vào lúc này. Hoặc chúng ta có thể cam kết gắn quan điểm của mình với Chúa và coi tính dục là món quà thiêng liêng mà nó vốn có. Cũng như chúng ta sẽ không sử dụng một chiếc bình cổ để đựng dầu bẩn trên xe của mình, vì vậy chúng ta không bao giờ được sử dụng cơ thể của mình theo những cách làm suy giảm và ô nhục chúng về mặt tình dục. Chúng ta được tạo ra để trở thành đền thờ của Đức Thánh Linh (1 Cô-rinh-tô 6: 19–20). Đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, và trách nhiệm của chúng ta là chăm sóc, tôn vinh và biến nó thành nơi tôn nghiêm của Ngài (Rô-ma 12: 1). Khi làm vậy, chúng ta có thể tránh được những hậu quả tàn khốc mà nhiều người đang trải qua vì họ coi thường đạo đức tình dục của Đức Chúa Trời.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 5:28 - Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi.
Thi-thiên 119: 105 - Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Aùnh sáng cho đường lối tôi.
Rô-ma 12: 1 - Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.