Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Kinh thánh nói gì về sự ghẻ lạnh?

Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
II Cô-rinh-tô 5:19
Sự ghẻ lạnh là một sự xa lánh của tình cảm. Bị ghẻ lạnh là mất đi tình cảm và tình đồng loại trước đây từng chia sẻ với người khác. Vợ chồng tham chiến trở nên ghẻ lạnh khi họ không thể tìm ra sự khác biệt của mình. Những đứa trẻ nổi loạn trở nên ghẻ lạnh với cha mẹ khi chúng không chịu hướng dẫn hoặc kỷ luật. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, họ bị Đức Chúa Trời ghẻ lạnh (Sáng thế ký 3). Người ta ghẻ lạnh Ngài kể từ đó, và Đức Chúa Trời theo đuổi sự hòa giải (2 Cô-rinh-tô 5:19). Sự xa lánh của Đức Chúa Trời và lời kêu gọi hòa giải của Ngài là những chủ đề chính của Kinh Thánh.
Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
Rô-ma 1: 18
Vì Đức Chúa Trời thánh khiết và hoàn hảo, nên Ngài không thể dung thứ cho tội lỗi của chúng ta (Ê-xơ-tê 9:15; Rô-ma 6:23), và sự phản nghịch của chúng ta chống lại mệnh lệnh của Ngài tạo ra sự ghẻ lạnh với Ngài (Ê-sai 53: 6). Chúng ta không thể đến trước sự hiện diện của Ngài, mong đợi những lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe, hoặc bước đi trong mối tương giao với Đức Chúa Trời khi chúng ta bị tội lỗi bao phủ (Châm-ngôn 28: 9; Thi thiên 66:18; Giăng 9:31). Kết quả của sự ghẻ lạnh đối với Đức Chúa Trời là chúng ta bước đi trong bóng tối (1 Giăng 1: 5–6; 2:11; Giăng 12:35). Bị Đức Chúa Trời ghẻ lạnh, chúng ta không có hy vọng về sự sống đời đời hoặc sự tha thứ tội lỗi (Giăng 3: 19–20). Tâm trí ghẻ lạnh của chúng ta đầy ích kỷ và xấu xa nếu không có quyền năng soi sáng của sự công bình của Đức Chúa Trời để sửa chữa chúng (Rô-ma 1: 18–22).
Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.
Lu-ca 15: 11
Chúa Giê-su đã đưa ra một ví dụ về sự ghẻ lạnh và sự hòa giải trong câu chuyện của Ngài về đứa con hoang đàng.trong Lu-ca 15: 11–32. Người con trai, với đầy đủ tầm quan trọng của mình, đòi quyền thừa kế từ cha mình và sau đó phung phí nó trong cuộc sống hoang dã. Trong khi kẻ hoang đàng không còn nữa, người cha vẫn tiếp tục cuộc sống công chính của mình, khao khát ngày con trai mình sẽ về nhà. Người con trai đã phân chia tài sản của mình cho đến khi thực tế khiến anh ta chú ý. Anh ta thấy mình chết đói trong một cây bút lông lợn mà không có gì để thể hiện cho lối sống sa đọa của mình. Câu 17 nói, "Khi anh ấy tỉnh táo lại." Điều đó mô tả thời điểm mà mỗi chúng ta phải đến để chấm dứt sự ghẻ lạnh từ Cha trên trời. Khi tỉnh lại, chúng ta hạ mình và thú nhận tội lỗi của mình với Ngài, như đứa con hoang đàng đã làm. Chỉ khi đó, sự ghẻ lạnh mới có thể chấm dứt và bắt đầu hòa giải.
Vua Đa-vít là một ví dụ khác về một người đã bước đi với Đức Chúa Trời nhưng vì những lựa chọn tội lỗi mà trở nên xa lánh Ngài. Sa-mu-ên thứ 11 ghi lại câu chuyện Đa-vít thèm muốn một người phụ nữ đã có gia đình, Bathsheba . Anh ta nhượng bộ dục vọng đó và ngủ với Bathsheba, và cô ấy có thai. Để che đậy tội ngoại tình của mình, Đa-vít đã ra lệnh giết chồng cô, như vậy tội lỗi càng thêm nặng. Chương 12 tiết lộ rằng Chúa đã phái nhà tiên tri Nathan đến gặp David để đối chất với ông ta về sự gian ác của ông ta. Đa-vít ăn năn trong sự thất vọng và khiêm nhường. Lời cầu nguyện phục hồi của ông được ghi lại trong Thi thiên 51.
Sự xa lánh đối với Đức Chúa Trời chấm dứt khi chúng ta hạ mình và ăn năn (Công vụ 2:38; 3:19). Sự ghẻ lạnh từ những người khác thường có thể được kết thúc theo cách tương tự. Sự kiêu ngạo thường là thủ phạm lớn khiến các mối quan hệ bị ghẻ lạnh luôn rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh. Khi một người chọn cách kết thúc bế tắc, thú nhận phần mà họ đã chơi trong sự ghẻ lạnh và cầu xin sự tha thứ, mối quan hệ thường có thể được khôi phục. Đức Chúa Trời hứa sẽ tha thứ và phục hồi bất cứ ai nhân danh Con Ngài, Chúa Giê-su đến với Ngài (Rô-ma 10: 12–13; Giăng 14: 6; Thi thiên 80:19; Giăng 3: 16–18). Sự chết và sự phục sinh của Chúa Giê Su Christ chấm dứt sự ghẻ lạnh của Đức Chúa Trời đối với tất cả những ai tin tưởng đến với Ngài (Giăng 1:12).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
II Cô-rinh-tô 5:19 - Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi.
Rô-ma 1: 18 - Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.
Lu-ca 15: 11 - Ngài lại phán rằng: Một người kia có hai con trai.
Giăng 1:12 - Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài,

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.