Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Gần đây tôi đã tin vào Đấng Christ và đang sống với một người chưa tin Chúa. Tôi nên làm gì?

Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?
Rô-ma 6: 1
Không có câu trả lời dễ dàng cho tình trạng khó khăn của bạn. Rất có thể, bạn nên tách biệt, giải thích rõ ràng với người bạn đời của mình rằng bạn đã không vâng lời Đức Chúa Trời khi sống chung trước hôn nhân và việc tiếp tục chung sống sẽ cấu thành hành vi tà dâm tiếp tục, cố ý. Kinh thánh nói rõ rằng vô luân là một tội lỗi và thân thể chúng ta được thiết kế để tôn vinh Chúa: “Bạn đã được mua bằng một giá. Vậy, hãy lấy thân thể mình mà tôn vinh Đức Chúa Trời ”(1 Cô-rinh-tô 6:20). Đức Chúa Trời đã không cứu bạn để bạn tiếp tục phạm tội (Rô-ma 6: 1–4).
Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.
Giăng 14:15
Bạn có thể kết hôn để xóa tan mối lo về sự trái đạo đức, nhưng nếu làm vậy, bạn sẽ tạo thành một cái ách bất bình đẳng mà Đức Chúa Trời cấm (2 Cô-rinh-tô 6:14). Bây giờ Đấng Christ đã bước vào cuộc đời bạn, tình yêu chính yếu của bạn là dành cho Ngài (Lu-ca 14:26). Và yêu Chúa đi đôi với vâng lời Chúa (Giăng 14:15).
Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.
I Cô-rinh-tô 7:15
Các nguyên tắc Kinh thánh được trình bày cho đến nay rất đơn giản; tuy nhiên, có thể có những cân nhắc khác làm phức tạp vấn đề. Ví dụ, có trẻ em tham gia không? Ngoài ra, tại tiểu bang nơi bạn sinh sống, các luật liên quan đến hôn nhân thông luật là gì? Có thể là bạn đã kết hôn hợp pháp, tùy thuộc vào các chi tiết của luật hôn nhân ở địa phương của bạn. Nếu bạn đã trao đổi những lời thề không chính thức mà không có sự hiện diện của một người làm lễ, thì một khả năng là bạn có thể long trọng hóa cuộc hôn nhân mà bạn đã cam kết. Nếu người hôn phối không tin Chúa của bạn không muốn phê chuẩn mối quan hệ bằng giấy phép chính thức, thì nguyên tắc 1 Cô-rinh-tô 7:15 có thể áp dụng.
Ngoài việc cầu nguyện về vấn đề này và tìm kiếm trong Kinh thánh, bạn cần phải tìm một cố vấn tin kính — một mục sư hoặc một người thực sự hiểu Kinh thánh và có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống — người mà bạn có thể chia sẻ mọi chi tiết về hoàn cảnh của mình. . Khi bạn tuân theo các giới luật trong Kinh thánh, hãy cầu nguyện cho sự mạnh dạn và ân sủng. Con đường để đi sẽ được làm rõ ràng. Hãy tin rằng Chúa thực sự biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Hãy tin tưởng rằng Ngài luôn quan tâm đến lợi ích tốt nhất của bạn.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Rô-ma 6: 1 - Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Chúng ta phải cứ ở trong tội lỗi, hầu cho ân điển được dư dật chăng?
Giăng 14:15 - Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta.
I Cô-rinh-tô 7:15 - Nếu kẻ không tin Chúa muốn phân rẽ, thì cho phân rẽ: trong cơn đó, người anh em hay là người chị em chẳng phải cầm buộc gì. Đức Chúa Trời đã gọi anh em ăn ở trong sự bình an.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.