Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Nếu hôn nhân khó khăn như vậy, tại sao tôi phải tính đến nó?

Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Hê-bơ-rơ 13: 4
“Hôn nhân nên được mọi người tôn trọng” (Hê-bơ-rơ 13: 4). Một cuộc hôn nhân trong Kinh thánh , bao gồm một người nam và một người nữ trong sự cam kết yêu thương, trọn đời, là một thể chế đáng kính và tin kính. Mốt đến rồi đi, và thế giới có những thành kiến ​​của nó, nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời về hôn nhân vẫn là cơ sở xây dựng xã hội.
Thật không may, một số người đang mất niềm tin vào hôn nhân như một định chế. Một số, ngay cả những người tự gọi mình là Cơ đốc nhân, phỉ báng hôn nhân là "trò chơi của một kẻ ngu ngốc" và kết thúc trong hối tiếc. Một số người có quan điểm vỡ mộng rằng thực hiện cam kết suốt đời là một điều ngu xuẩn, vì người kia sẽ thay đổi — chúng ta không biết người phối ngẫu của mình sẽ như thế nào sau hai mươi, thậm chí là năm năm nữa. Anh ấy hoặc cô ấy có thể là một người hoàn toàn khác — chúng ta có phải tuân theo một lời thề mà chúng ta đã thực hiện khi còn trẻ không?
Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5:25
Nếu hôn nhân chỉ nhằm thỏa mãn những ham muốn cá nhân của đàn ông hay đàn bà, thì và chỉ khi đó, mô tả về giá thú thánh là “ngu xuẩn” mới có thể có giá trị. Nhưng một cuộc hôn nhân tin kính không phải là ích kỷ. Lời thề trong hôn nhân không phải là lời cam kết trọn đời để được yêu. Đó là lời thề trao gửi yêu thương. Hôn nhân là sự cam kết trao gửi yêu thương trọn đời. Đó là quyết tâm sống vì lợi ích của người kia, luôn sát cánh và sau lưng người thân. Cho và cho và cho, thậm chí đến mức hiến mạng sống của mình (Ê-phê-sô 5:25).
Về cơ bản hơn nữa, con người không tạo ra hôn nhân. Chúa đã làm. Khi Đức Chúa Trời biến loài người thành nam và nữ, đặt họ vào vườn Ê-đen, và kết hợp họ với nhau trong hôn nhân, thì Ngài đã có một mục đích trong tâm trí. Mục đích cơ bản nhất là hôn nhân sẽ tạo ra nhiều người mang danh Đức Chúa Trời và phản chiếu hình ảnh của Ngài (Sáng thế ký 1: 26–28; 2: 22–24). Sự sinh sản của con người là nhiệm vụ đầu tiên của Đức Chúa Trời dành cho A-đam và Ê-va hợp nhất. Hôn nhân, định chế cơ bản và đầu tiên của Đức Chúa Trời, được thiết kế để làm nền tảng cho đơn vị gia đình.
Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ê-phê-sô 5: 22
Hơn nữa, để phản ánh đúng và đầy đủ toàn bộ hình ảnh của Đức Chúa Trời , loài người được tạo ra với hai giới tính, “nam và nữ” (Sáng thế ký 1:27). Sự phản ánh đầy đủ đặc tính của Đức Chúa Trời trong nhân loại đòi hỏi cả hai giới, nam và nữ. Hôn nhân là phương tiện mà hai giới tính được kết nối mật thiết nhất. Khi người nam và người nữ kết hợp trong hôn nhân, họ cùng nhau phản ánh hình ảnh của Đấng Christ và hội thánh (Ê-phê-sô 5: 22–32). Hôn nhân không chỉ đơn thuần là hạnh phúc lãng mạn, tình bạn hay quan hệ tình dục.
Các tín đồ tìm thấy niềm vui đích thực trong đời sống hôn nhân với nhau khi Đức Chúa Trời là người hướng dẫn họ. Vâng, tuần trăng mật sẽ kết thúc. Đúng vậy, cả hai vợ chồng sẽ tỏ ra hơi khác so với những gì họ đã trình bày với nhau trong khi tán tỉnh. Đúng vậy, sớm muộn gì cả hai vợ chồng cũng sẽ thất vọng về một điều gì đó về nhau. Vâng, mọi người luôn thay đổi, và không phải lúc nào cũng tốt hơn. Nhưng Đức Chúa Trời đã có một ý tưởng hay khi Ngài phát minh ra hôn nhân - “rất tốt”, theo Sáng thế ký 1:31. Đức Chúa Trời thậm chí còn sử dụng hôn nhân như một phép ẩn dụ cho mối quan hệ của Ngài với dân sự của Ngài (Ô-sê 2: 19–20).
Hôn nhân sẽ bộc lộ những điểm yếu trong mỗi cá nhân. Thử thách và thử thách sẽ đến. Sức mạnh của lời thề sẽ được thử thách. Nhưng chúng ta sống bằng đức tin (2 Cô-rinh-tô 5: 7). Hôn nhân là định chế của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Nếu Ngài phát minh ra nó, nếu Ngài thiết kế nó để thực hiện các mục đích của Ngài, và nếu Ngài ở trong đó, thì điều đó thật tốt. Chúng ta không nên từ bỏ ý định kết hôn chỉ vì một số người đã không thoát khỏi nó như những gì họ tưởng tượng. Rốt cuộc, không phải những người nhận trên thế gian này tìm thấy sự thỏa mãn, mà là những người cho đi (Công vụ 20:35). Những ai nhờ ân điển của Đức Chúa Trời noi theo sự hiến thân hy sinh của Đấng Christ sẽ thấy hôn nhân trở nên tốt đẹp. Nó sẽ tốn một cái gì đó — thực sự, nó sẽ tốn tất cả mọi thứ! Nhưng, chính khi hiến thân, chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa cao cả nhất của cuộc sống trong Đấng Christ.
Điều này không có nghĩa là mọi tín đồ phải kết hôn. Đức Chúa Trời biết rằng tốt hơn hết là một số người không nên kết hôn, và một số tình huống khiến hôn nhân không như mong muốn. Xin xem 1 Cô-rinh-tô 7. Một người duy nhất dâng mình cho tình yêu thương hy sinh theo những cách khác và vẫn phản ánh đặc tính của Đức Chúa Trời. Hôn nhân không phải dành cho tất cả mọi người, nhưng bản thân hôn nhân là một định chế thần thánh cần được trân trọng.
Hôn nhân không nên đau khổ, và sẽ không như vậy nếu chúng ta hiểu Đức Chúa Trời dự định hôn nhân là gì và làm theo chỉ dẫn của Ngài. Một cuộc hôn nhân theo kinh thánh, tin kính mang đến cơ hội suốt đời để hai người chúc phúc cho nhau và gia đình nhân danh Chúa Giê-su Christ. Chúa của chúng ta đã ban phước cho đám cưới của bạn bè Ngài tại Cana với sự ủng hộ vui mừng của Ngài (Giăng 2: 1–5), và Ngài vẫn ban phước cho sự kết hợp hôn nhân ngày nay.
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13: 4 - Mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chốn quê phòng chớ có ô uế, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ dâm dục cùng kẻ phạm tội ngoại tình.
Ê-phê-sô 5:25 - Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu Hội thánh, phó chính mình vì Hội thánh,
Ê-phê-sô 5: 22 - Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa,
Ô-sê 2: 19 - Ta sẽ cưới ngươi cho ta đời đời; ta sẽ cưới ngươi cho ta trong sự công bình và chánh trực, nhân từ và thương xót.
II Cô-rinh-tô 5: 7 - vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy.
Giăng 2: 1 - Cách ba ngày sau, có đám cưới tại thành Ca-na, trong xứ Ga-li-lê, và mẹ Đức Chúa Jêsus có tại đó.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.