Bạn Có Câu Hỏi Gì?
Ví dụ: Hôn Nhân, Tình Dục, Tiền Bạc, Khủng Long, Thuốc Lá, Xăm Hình, v,v ...

*Xin đánh tiếng việt có dấu hoặc sử dụng tiếng anh.
*Hiện tại việc dịch thuận tài liệu vẫn đang cần rất nhiều đóng góp. Nếu bạn có thể đóng góp, hãy liên hệ facebook qua trang thông tin.

Tình yêu là gì?

Tình yêu có thể là một thử thách để xác định mức độ một người trải qua nó như thế nào. Tình yêu có thể liên quan đến tình cảm cá nhân, sự hấp dẫn tình dục, sự ngưỡng mộ thuần khiết, lòng trung thành của anh em, sự quan tâm nhân từ hoặc sự tôn thờ đáng kính. Để trả lời chính xác câu hỏi "tình yêu là gì?" chúng ta cần đi đến nguồn gốc của tình yêu. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng tình yêu bắt nguồn từ Đức Chúa Trời.
Trong ngôn ngữ tiếng Anh, từ tình yêu buộc phải mang gánh nặng của vô số ý nghĩa. Chúng tôi “yêu” tất cả mọi thứ, từ bánh kếp cho cha mẹ, nhưng theo những cách rất khác nhau. Các ngôn ngữ mà Kinh Thánh được viết, tiếng Do Thái và tiếng Hy Lạp, chính xác hơn là chúng sử dụng các từ khác nhau cho các loại tình yêu khác nhau. Các ngôn ngữ cổ đại phân biệt giữa tình yêu tình dục, tình anh em và gia đình, cũng như loại tình yêu mà Đức Chúa Trời dành cho tạo vật và chúng ta có thể dành cho Ngài.
Từ yada trong tiếng Do Thái và từ eros trong tiếng Hy Lạp là những từ được sử dụng để chỉ tình yêu tình dục. Trong Sáng thế ký 38, Giu-đa làm tình với một người phụ nữ mà anh ta cho là gái điếm. Trong tiếng Do Thái nguyên gốc của câu 26, từ này là yada, có nghĩa là “biết” và trong ngữ cảnh này là “biết về xác thịt” hoặc “quan hệ tình dục với”. Trong Tân Ước, từ Hy Lạp eros không được tìm thấy vì không có ngữ cảnh mà nó có thể được sử dụng.
Hãy hằng có tình yêu thương anh em.
Hê-bơ-rơ 13: 1
Loại tình yêu thứ hai là tình cảm anh em tồn tại giữa những người bạn thân không phân biệt giới tính. Không có ý nghĩa tình dục; đó là tình yêu dành cho và bởi một người bạn. Từ tiếng Hê-bơ-rơ là ahabah, và nó được dùng để mô tả tình yêu giữa Đa-vít và Giô-na-than trong 1 Sa-mu-ên 20:17. Từ Hy Lạp cho tình yêu hoặc tình cảm anh em là phileo , được dùng để chỉ tình bạn trong Giăng 15:19, Rô-ma 12:10 và Hê-bơ-rơ 13: 1.
vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,
II Ti-mô-thê 3: 3
Về tình yêu thương gia đình hoặc bộ lạc, một lần nữa từ tiếng Do Thái lại là ahabah, biểu thị một tình cảm sâu sắc, và từ tiếng Hy Lạp là storge . Chúng ta tìm thấy ahabah trong suốt Cựu Ước vì phạm vi nghĩa rộng của nó, nhưng từ storge trong tiếng Hy Lạp chỉ được tìm thấy trong Tân Ước như một phần của từ ghép (ví dụ, nó được kết hợp với phileo trong 2 Ti-mô-thê 3: 3).
Cuối cùng, có từ tiếng Do Thái chesed và từ tiếng Hy Lạp agape , được sử dụng để diễn tả loại tình yêu mà Đức Chúa Trời thể hiện đối với người được chọn của Ngài. Chesed thường được dịch là "tình yêu bền vững" hoặc "lòng yêu thương nhiệt thành ." Một ví dụ điển hình về chesed được tìm thấy trong Dân số ký 14:18, “Chúa chậm giận và có nhiều tình yêu thương bền vững, tha thứ cho sự gian ác và vi phạm” (Dân số ký 14:18, ESV). Tình yêu thương đóng chặt của Đức Chúa Trời là lý do tại sao Ngài không bao giờ từ bỏ những người Ngài đã nhận làm con cái của Ngài. Trong suốt thời Cựu Ước, dân sự của Đức Chúa Trời nhiều lần rơi vào tình trạng thờ hình tượng và phạm tội, nhưng Ngài vẫn luôn gìn giữ một phần còn sót lại; Ngài không bao giờ từ bỏ dân sự của Ngài. Lý do là tình yêu đóng băng của Ngài.
Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Giăng 13:34
Một ý tưởng tương tự cũng được tìm thấy trong Tân Ước với từ agape trong tiếng Hy Lạp. Tình yêu Agape là thiện chí và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời thể hiện qua sự hy sinh quên mình và cam kết vô điều kiện với người thân yêu. Agape tương tự như chesed ở chỗ nó luôn kiên định, bất chấp mọi hoàn cảnh. Tình yêu Agape là loại tình yêu mà chúng ta dành cho Đức Chúa Trời khi thực hiện điều răn lớn nhất (Ma-thi-ơ 22:37). Chúa Giê-su muốn truyền lửa cho những người theo Ngài khi chúng ta phục vụ người khác nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh (Ma-thi-ơ 22:39; Giăng 13:34).
Theo nghĩa cơ bản nhất, tình yêu là cảm xúc và hành động được thực hiện bởi một người nào đó quan tâm đến hạnh phúc của người khác. Tình yêu bao gồm tình cảm, lòng trắc ẩn, sự quan tâm và hy sinh bản thân. Tình yêu bắt nguồn từ Triune Godhead, trong mối quan hệ vĩnh cửu tồn tại giữa Cha, Con và Thánh Thần (1 Giăng 4: 7–8). Yêu thương là duy nhất đối với kinh nghiệm của con người khi trở thành người mang hình ảnh của Đức Chúa Trời. Một chủ sở hữu vật nuôi có thể yêu con chó của cô ấy; cô ấy quan tâm đến hạnh phúc của nó và chăm sóc nó. Mặt khác, con chó của cô ấy không thực sự yêu cô ấy. Ồ, nó vẫy đuôi, ngồi bên cạnh cô ấy và đến khi cô ấy gọi, nhưng tất cả những phản ứng đó đều dựa trên thực tế là cô ấy cho nó ăn và giữ ấm cho nó. Động vật không thể yêu theo cách mà con người, được tạo ra theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có thể yêu.
Đây là điểm mấu chốt về tình yêu thương: “Đây là cách Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu thương của Ngài giữa chúng ta: Ngài đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để chúng ta có thể sống nhờ Con ấy. Đây là tình yêu: không phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, mà là Ngài đã yêu chúng ta và đã sai Con Ngài đến làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Bạn thân mến, vì Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta, nên chúng ta cũng phải yêu nhau.… Chúng ta yêu vì Ngài đã yêu chúng ta trước ”(1 Giăng 4: 9–11, 19).
* Kinh Thánh Tham Khảo:
Hê-bơ-rơ 13: 1 - Hãy hằng có tình yêu thương anh em.
II Ti-mô-thê 3: 3 - vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành,
Giăng 13:34 - Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
I Giăng 4: 7 - Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau; vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời, kẻ nào yêu, thì sanh từ Đức Chúa Trời và nhìn biết Đức Chúa Trời.
I Giăng 4: 9 - Lòng Đức Chúa Trời yêu chúng ta đã bày tỏ ra trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con một Ngài đến thế gian, đặng chúng ta nhờ Con được sống.

* Bản Dịch theo GotQuestions
* Nếu bạn cảm thấy bản dịch này chưa đúng hoặc chưa phù hợp, xin hãy liên hệ và đóng góp bản dịch mới.