“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự.” (1 Cô-rinh-tô 13:7a BTT)

Không có mối quan hệ nào bền vững nếu không có ân hậu.  Đây là một phần của tình yêu lâu dài!  Bạn phải dễ dãi với người khác một chút.  Bạn phải biết bỏ qua.

Kinh Thánh nói, “Tình yêu hay dung thứ mọi sự” (1 Cô-rinh-tô 13: 7a BTT).  Ý diễn giải của câu này nói rằng “chịu đựng bất cứ điều gì.”  Bản dịch Phổ thông nói rằng “Tình yêu thương chấp nhận mọi điều.”  Bản dịch Thế kỷ Mới nói rằng “kiên nhẫn chấp nhận tất cả mọi thứ.”  Và bản dịch Kinh Thánh Jerusalem Mới nói rằng “luôn luôn sẵn sàng dung thứ.”  Bạn phải tha thứ những lầm lỗi.

Từ trong tiếng Hy Lạp nói rằng “luôn luôn kiên nhẫn” là từ mà theo nghĩa đen có nghĩa là “có một mái nhà che chở.”  Có khi nào bạn mua một căn nhà mà không có mái nhà?  Tất nhiên là không.  Bạn sẽ không được bảo vệ khỏi gió và mưa.  Mái nhà che chở và bảo vệ ngôi nhà của bạn.

Cũng cùng một cách như vậy, một tình yêu kiên nhẫn, ân hậu che chở cho mối quan hệ và bỏ qua một số điều không được như ý mình.  Tại sao cái này lại quan trọng đến vậy?

Bởi vì bạn không hoàn hảo, và người phối ngẫu của bạn cũng không hoàn hảo.  Bạn không hoàn hảo, và bạn bè của bạn không hoàn hảo.  Hai người không hoàn hảo sẽ không bao giờ tạo ra một mối quan hệ hoàn hảo.  Không có chuyện một cuộc hôn nhân hoàn hảo hay một tình bạn hoàn hảo, nên đừng tốn công tìm kiếm.

Rô-ma 3:10 nói rằng, “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không.”   Kinh Thánh cũng nói, “Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta.” (1 Giăng 1:8 BTT)

Chúng ta cần phải trao cho nhau lòng ân hậu, bởi vì tha thứ là một con đường hai chiều.  Bạn không thể nhận được những gì mà bạn không sẵn sàng cho người khác.

Nếu bạn muốn có một tình yêu bền vững, bạn phải học cách khoan dung cho những sai lầm của người khác.  Đó gọi là ân sủng.


Thảo Luận

Sự khác biệt giữa việc đồng ý với sai lầm của kẻ khác và khoan dung cho lỗi lầm của họ là gì?

Bạn đã tìm kiếm sự tha thứ từ ai?  Bạn cũng đã sẵn sàng tha thứ cho người đó không?

Làm thế nào bạn có thể thể hiện ân hậu một cách thiết thực trong các mối quan hệ của bạn ngày hôm nay?

Mục Sư Rick Warren